Желил Хейирбег Комратлы

Сеферчинов Желил (Комратлы) 1960 лагьай йисуз Кьвепеледин Ц1ийи Дызахлы хуьре дидедиз хьанва. Рукван майишатдин к1валахдар хьиз, хъсан шаирни я. Азербайжандин Кхьирагрин к1ват1алда ава.

Азербайжан ва лезги ч1аларал кхьизва. Азербайжан ч1алал вад улуб: — «Дидедин ч1ал», «Мехъерин макьамар», «Дуст жагъурзава за», «Шегьидрин аманат», «Ватан сагъ хьурай» акъатнава. Лезги ч1алал кхьенвай шиирар сифте яз «Алам» журналдин сайтина акъатзава. Кьвепеледин нугъатдин верц1ивал авай и эсерар к1елзавайбурун рик1яй жедайдал ч1алахъ я зун.

Зариди кьисметдин туькьуьлвилер, заланвилер уьмуьрна. Адан авай са хва Къарабагъдин ягъунра рагьметдиз фена, Аллагьди рагьметрай. Залан т1алди галтадрай шаирди хва Хейирбеган т1вар вичиз кьабулна, Желил Хейирбег т1варцив кхьизва.

Мукьва хъжен, чан лезгияр!

Т1вар- ван авай са халкь я чун
Т1ая* чи т1вар-ван лезгияр?
Муртузали, Муьшкуьрви
Т1ая чи бег-хан лезгияр?

Дуьз рекьелай чун алатна,
Сад-садакай чун къакъатна.
Гьадан-гьидан ц1ук акатна
Куз ава чи, тан лезгияр!

Кефер ч1уру, гьалар ч1уру
Чи бахтунин тарар къуру.
Чарабуру, масабуру
Цаз ава чи цан лезгияр!

Квез насигьат Желилакай
Ая сесциз чандал чка
Яргъа къвазмир сад-садакай
Мукьва хъжен, чан лезгияр!

*т1ая- гьинва, вут хьана

Хъсан халкь я, лезги халкь

Хъсан халкь я, лезги халкь
Адан писди зун хьурай.
Вичин кардал гьахъ я, гьахъ
Таб туш зи гаф, кьин хьурай.

Гьайнахъ манадал дерин
Виртедилай гаф ширин
Заз кан я хьи, лезгийрин
Канивилер чин хьурай

Я убаяр, я эллер
Яргъи ая сесциз* гъилер.
Лезги халкьдин садвилер
Адан иман, дин хьурай.

*сесциз – са-садаз

Диде чан

Ви гъилерин ифиндихъ
Ц1игел я зун, Диде чан.
Ви ашкъидик, мугьубатдихъ
Ц1игел я зун Диде чан.

Къекъвез ама, зи вилер вахъ
Зи гъилер вахъ, зи к1вачер вахъ.
Вуна чрай юха фуак
Ц1игел я зун, Диде чан.

Желил, такьат амач чандик
Вафа амач и деврандик.
Ви гафуник, ширин ванцихъ
Ц1игел я, зун Диде чан.

Ana dilim, ləzgi dilim

Bilib danıçdığım dillər işində.
Ən gözəl dil mənim ana dilimdir
Günəşdən aydan da gözəl biçimdə
Hopulan iliyə qana dilimdir

Bu dili veribdir, mənə yaradan
Mən ona xor baxsam nadanam-nadan
Məni bu dünyada heç nə ummadan
Çatdıran şöhrətə-şana dilimdir

Bu dildən uzağa düşsəm bil məni
Ovutmaz nə çiçək, nə də gül məni.
Canıma qəst etsə bir yad dil məni
Can verib gətirən cana dilimdir.

Daşına üz sürtüb səcdəgah kimi
Mən ona bağlıyam qibləgah kimi.
Əgər lazım gəlsə şahənşah kimi
Hökm edən sultana-xana dilimdir.

Vallah ay Komratlı, lap bir ay qabaq
Başıma töksə də, zər tabaq-tabaq.
Yenə də atadan, anadan qabaq
Mənə döğma ata, ana dilimdir.

Ləzginka

Ləzgi xalqının milli
Havasıdır, “Ləzginka”.
Ağrıların dərmanı,
Davasıdır “Ləzginka”.

Həm nəğmədir, həm şeir
Həm möcuzə, həm sehir
Ləzgi xalqının xeyir-
Duasıdır “Ləzginka”.

Yox sözümün xatası,
Qızıl gülün butası,
Çox havanın atası
Anasıdır “Ləzginka”.

Dərə keçib dağ aşıb,
Düz -dünyanı dolaşıb.
Cəlil kimi alışıb
Yanasıdır “Ləzginka”

Комментарии к статье “Желил Хейирбег Комратлы

  1. Маншаллагь хьурай, ппара ийер шиирар я. Хъуьтуьл гафариг ч1агай къени шиирар я. Ин шиирар акъваз тавуна гьак1ан к1елиз кканда. Зари шаирдин ччан сагърай, мад ч1ехи агалкьунар т1алабзива.

    1. Желил стхади Замиган мярекатда са гаф лпгьанай:- И мярекат Къебеледин тарихда са инкъилаб хьана. Медениятдин кӏвале хайи чӏалал мярекат кьиле фена.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *