Медет Арзуманов

Я Дердери кайи суна 

Заз ахъаймир вуна дердер,  
Зун валайни кайиди я. 
Халкьдин мани. 

Я дердери кайи сунна
Зунни кармаш хьайиди я.
Дертлудав дерт гумир вуна
Зун дердини хайиди я.

Вуч туна вуч лугьун за ваз
Хура аваз гъамунун цаз,
И дерейриз акъатай къаз
Зи цIугъдикай кайиди я.

Хьайиди туш уьмуьрда шад
Акурди туш гатфарни гад.
Абукевсер булахдин яд
Зун зегьер хьиз хъвайиди я.

Рекъе амаз уьмуьр-карван
Зи тандикай куьцIена чан
Живедикай жуваз кафан
Вахт тахьанмаз цвайиди я.

Я дердери кайи суна
Ахлада, вач зун икI туна
Дерт ахъая къванциз вуна
Зун къванцелай къайиди я.

Ваз яб гудай амач аман
Мад гьал чIуру хьанва яман.
Ви дердерин чIуп-чIулав кьван
Зи дердерал къвайиди я.

Гьисаб жедач дердерин сан
Зи япариз атанвай ван
Ахъая зи сурун лакьан
На и гьалдиз гъайиди я.

Зун я зун

Дуьнядикай атIана пай
Галукьайди дидардин цIай

Хайибуруз хьана тахай
Дерт-гъамуна кана хъухъвай
РикIин къене авайди чIун
Зун я зун.

Мурад рикIе амукьайди
Гаф ккIал хьиз галукьайди
Татаб хьана алукьайди
Кьил-мет гатаз ацукьайди
Акъатайди рикIе чайгъун
Зун я, зун.

Гъамуникай кIвал хьайиди
Шегьре рекьер сал хьайиди
РикIе элдин тIал хьайиди
Акъуд тежез рикIевай чIун
ТIалдавайди хьана пархун
Зун я, зун.

Кьулан вацIал хьана часпар
Аватайди къуьнерал пар
Йифер яргъи, йикъар са кIар
Амукьайди текъвез гатфар
Хкатайди мурадрин кун
Зун я, зун.

Чан тIалариз муг хьайиди
РикI дердера чIух хьайиди
Тан ватандин руг хьайиди
Руьгь Шагьдагъдин кIукI хьайиди
Юкьван тарце авайди кун
Зун я, зун.
                             
хиялрин кьуьгъверар

Зи хиялрин кьуьгъвериз за
Тум тегьвена гъар гузава.
Умуд фена техквер патахъ
Заз ша, -лугуьз чIар кузава

Агъзур патахъ фена гиман
Кьиле акьад девирдин къван.
Зи гиманар фейи макан
Заз яргъалай зар гуз ава.
Пуч жезвай зи мурадрин кIвал
ЦIай къаз кузва хиялрин цIал.
Зи вил кумай умуддин цал
ЦIуьз алахьна свар гузава.

ГьикIда гила гуддани жув
Йеб гарданда куддани жув
БатIул жеда суддани жув
Илагьиди кар гузавай.

Четин хьанва уьмуьр яман
Жува цвазвай жуван кафан.
Мус къведа вун, эхир заман,-
Чаз кьибледай яр гузавай.

шиирар аватна масдай

З. Ризвановаз

Моддамач шиирар аватна масдай
Гила интернетрихъ ял жезва вири.
ЧIулав пек алукьна гьатнава ясда
На чIалар багъишай илгьамдин пери.

Амайтуш сифтегьан шиирар, чIалар
Халисан шаирар йикье гьатнава
Аквазман садазни ватандин тIалар
Пулунун гуьгъуьна рекье гьатнаваз.

Агь, шегьре рекъерни сал хьанва яман
Чи къизил муькъуькай сиратIал хьана.
Гьарайиз хъжезмач атIана аман
Киснава гьахъ рахар мецер лал хьана.
И дуьня къе хьанва лаларин алем
Вучда за, хадани гъилевай къелем.

Ахардин мах

-Цававай ракъинин нурлувал аку,
Адан ал нурарал гьейран хьанва зун.
-Белки аламат я вилериз такур,
И гафар гвайвиляй дакан хьанва вун.

-Килига цававай цифериз лацу,
На лугьуд памбагдин дагълар я абур.
-Вун ягъун абурун къулухъ галай цIу,
Вуна атIанва хьи зи рикIин сабур.
-Ша фин чун ацукьин бубайрин юкьва,
Пара хьуй са кIусни ви хъуьхъверин ранг.
-Ви чан акъатрай и хиялрин мукьва,
За икIиз тада ви къекъверагдин чанг.

За алхиш авурла вуна ахарна
Ви ахардикайни за ваз махарна.

Заз вун канзава!

Серинихъ ква вун чинардин вердиш
Пешери япал ийизвай виш-риш:
-Лугьузвачни ваз? –Заз вун канзава!

ЧкIиз вилерай хважамжамдин зар
Вун акурла зи цIвеле ягъай яр:
-Лугьузвачни ваз? –Заз вун канзава!

Зи хъен гьатнавай и булахдин ци,
На цив ацIурай къуьневай кварци,
Хуру падзавай зи рикIин ванци:
-Лугьузвачни ваз? –Заз вун канзава!

Гаф акъат тейиз тIилсимдин къене
Атанва хъен хьиз, я руш, куь гъенел
Меци тагьлайди акъудна винел
Зун авай гьалди лугьузвачни ваз?
Заз вун канзава!
Заз вун канзава!..

Зи дуст мерд тир

Зи дуст мерд тир, гъил ахъа тир
Кесиб ятIан кул кватнавай.
Гила яман мискьи хьанва
Юкьваз буш хьай чIул кIватIнава.

-Вуч хабар я, лезги хуьре
Мискьивилин тIул гьатнаван?!.
-Ваъ, я Медет, чидачни ваз
Адан гъиле пул гьатнава.

Кьезил гара зурзазвай пеш
Аста-аста шехьзаватIа?!.
Я тахьайтIа дердер-гъамар
Кайи за хьиз эхзаватIа.
Эха, я пеш, вуна гарар
Гьеле хуьзма тарари вун.
Гьеле рикIиз ягъанвач хал
ТIушуннавач гъамари вун.

шехьа зи рикI

ЦIурурзава дердери вун
За лугьузвач: -Шехьа зи рикI!
Ви кьисмет я гъамуна кун
Эха зи рикI, эха зи рикI!

Гьатнавай хьиз ви къене хуз
ТIалдава вун къачуна зуз
Гьеле кудмир на жуван пIуз
Эха зи рикI, эха зи рикI!

ЧIугурдаз на шуькуьр ая
Ша, гьараймир лугьуз: -кая!
Ваз аквазма гьеле цIаяр
Эха зи рикI, эха зи рикI!

КIватIмир шеле шехьиз-шехьиз
Эхиз чира эхиз-эхиз.
Ни чирна ваз пад жез рекьиз
Эха зи рикI, эха зи рикI!

КтуртIани зунжурда вун
Эха курла танурда вун.
Шурдай чIавуз Самурди вун
Шехьа зи рикI, шехьа зи рикI!

Жигьил я вун

Гьеле фад я…
Жигьил я вун
Къацувилин навадавай.
Зун хьиз какур хьанвач хьи вун
Къуьзуьвилин жафадаваз.

Къулух гала ви шелни-хвал
Вун хъуьредай чIав я гуьзел.
Ахъа цава рагъ хъуьрезва
Ви бахтунун цав я гуьзел.

Чидач, пеш зи гьал акуна
Гъам эх тежез шегьзаватIа?!
Я тахьайтIа рикIеваз кун
Зи гьалдаваз эхзаватIа?!

Зерифа

Авай тиртIа дерт
алцумдай мизанар

Безек гана азардизни за зардал,
ТIалдин гъиляй чан хьантIани жазанар.
Дердер, гъамар акъуддай за базардал,
Авай тиртIа дерт алцумдай мизанар.

Вилин накъвар — багьа затIар алцумдай,
Сан къалурдай гуж агакьдач къапандин.
Рехъ квадарда, эхкъечI жедач къумлухрай,
Эхир жеда сарван кьейи карвандин.

И кьадардиз, и кьисметдиз вуч лугьун,
Як такурдаз къалурзавай тухулар.
Къив гуналди, пешер, хилер хуналди,
Кьурадай туш зи тарарин дувулар.

Шиш дагъларин синералла зи гелер,
Дагьаррани квадарнавай сандалар.
Къадагъайри кутIунайтIан зи гъилер,
Зи фикирриз ягъаз хьанач къандалар.

Безек гана азардизни за зардал,
ТIалдин гъиляй чан хьантIани жазанар.
Дердер, гъамар акъуддай за базардал,
Авай тиртIа дерт алцумдай мизанар.

Ямир вуна,
заз терсина рандаяр

КIарар ханва ви кIарасдин гурарин,
Хкаждай кьван чIехи, залан чантаяр.
Зун гъавурда авазва ви крарин,
Ямир вуна, заз терсина рандаяр.

Гад, зул фена, ваз акурди нуькIвер я,
Къуьл пайдайла хьанач ви тIвар кьадайди.
КIвалахдайла кIвенкIвечияр — цуьквер я,
Вичелай цIуд къат залан пар къадайди.

Къуш я лугьуз сирнавзавай цавара,
ЧIагъарини чеб лекьерив къада сад.
Кисунихъни хийир гала чкадал,
«Къиб рахадач, фида лугьуз сивиз яд».

Къуьлер, мухар гатадайди дингар я,
Ви кьил гьикьван и дингара кукIварин?
Аквазвайди ваз чешнеяр, рангар я,
Сан низ чида, зи гамунин квакварин?

КIарар ханва ви кIарасдин гурарин,
Хкаждай кьван чIехи, залан чантаяр.
Зун гъавурда авазва ви крарин,
Ямир вуна заз терсина рандаяр.

Зи булахар къайибур я, къайибур

ЦIийи шиир кхьихь лагьай стхаяр,
ЦIурудавай квез гуз жедач цIийибур.
ЦIийибуру туькIуьрзава суфраяр,
Гьабурув гва цIийи курни, цIийи тIур.

Ракьунин кьил заландаказ галтадиз,
Ракь гатаз я чидайди зи кутIадиз.
Заз чан гайи, илгьам гайи Худадиз,
Зун тахай я, цIийибурни хайибур.

Фикир тагуз и дуьнядин крариз,
Лашар вегьиз емиш алай тарариз.
Алакьзава гъамарилай камариз,
Валлагь, абур гайибур я, гайибур.

Зи гафари шуьше рикIел цвал тада,
Зи тупIари дуьз епинал тIвал тада.
Куьн агатмир, кьиле, сара тIал твада,
Зи булахар къайибур я, къайибур.

Лацудаз гьич стха жедай туш чIулав,
Гекъигармир куьне и кьвед сасадав.
Ядни цIай я, шелни хъвер я, чилни цав,
Югъни йиф я – гайибурни кайибур.
Кайи рикIер, рикI вугумир куьне зав,
Зи булахар къайибур я, къайибур.

Чун цIаярин уьлкведай я
Лезги Няметаз

Хьиран къене кудайди туш чи фирчин,
Чун цIаярин уьлкведай я, цIаярин!
Къайибуруз ахъайдач рак, гудач чин,
Чун цIаярин уьлкведай я, цIаярин!

ЦIай авачир халкьдин къула цIай кудай,
Яр-дустуниз чимивилин пай гудай.
Душманариз регьим тийиз цIай гудай,
Чун цIаярин уьлкведай я, цIаярин!

Гъил агъада авай элдин гъил къадай,
Чи накьварал яргъи авур гъил хадай,
Хаин касдин рикI атIудай, кьил хадай,
Чун цIаярин уьлкведай я, цIаярин!

Агьузарар, вилин накъвар пай гъимир,
Хуш манияр, авазар гъваш, вай гъимир,
Чун саврухар дакIанбур я, къай гъимир,
Чун цIаярин уьлкведай я, цIаярин!

ВУНА

Ягъаз далдам, галаз яр-дуст, чир-хчир,
Рекье туна шумуд мехъер, мел вуна.
Хъсандаказ жен паталди инсан чир,
ТIуьна канда санал са пут кьел вуна.

ЯгъанайтIа на кьве къуьр са гуьлледал,
Ви тIвар жедай игитвилин къеледал.
Кукухъ фейтIа, ала тахсир келледал,
Аладармир кIвачерилай хъел вуна.

Чиз-чиз фимир кIаник залан парарин,
Рангар вахтсуз дегиш хьана чIарарин.
Фикир тагуз кьулухъ кьилиз, тарарин
Атузва жув ацукьнавай хел вуна.
Куда лугьуз ша цIай ягъмир нацIариз,
Гьар береда яд къведай туш вацIариз.
Къведай сузни гъел кан жеда яцариз,
Мекьи хьайвал къула твамир гъел вуна.

Рехъ акъудмир чIуруз авур кIвалахдиз,
ХъуьтIуьз аран туна фимир яйлахдиз.
КIаник мяькем хандакI квачир чардахдиз
Чка кьуна гару кьадай пел вуна.

ТАМАШДА

Кьегьал касдин уьмуьр фида женгера,
Лайих касдиз чка гудач тахтуни.
Милидаказ хъуьруьнарда хахадаз,
Кесибдиз чин къалур тавур бахтуни.

Гаф хесте туш ирид хуьре экъуьриз,
Я са дарман, я са лугъман ятахьай.
Кьежей меци акатайнихъ элкъуьриз,
Гъуьргъуь хьанва зи гафарин къадакьар.

Къенинди таз, чIалахъ жезва накьандахъ,
Акатайнихъ физва къе зи фикирар.
Алатайдахъ, къакътайдахъ, шазандахъ,
Элкъвезва зи сятдинни кефкирар.

Шумудал кьацI, шумудални хер жеда,
Зи хиялрин и яман тир савашда.
Нин кIвал цIуьда, нин пер хада, терг жеда,
Вуж рекьида, вуж амукьда, тамашда.

НИ АКЪАТДА

Дерди ая пакагьан, ни акъатда,
Алатайбур хъийимир мад гъилелай.
Дувулдикай ни къачуда къамишди,
Гъетрени ни къачузва кьилелай.

ХарапIа я аватайнаг хъилен кIвач,
Адахъ чир хьухь, зарар гала, хийир квач.
Девирар я, хъиле са цал эцигнач,
Анжах кIвалер чIур хьанава хъилелай.

Хуьмир балкIан сакIа ятIа кьадайди,
Чукура лам, ятIа кIурув ядайди.
Ви верч ятIа, пата кака хадайди,
Хуьх виливди, ракъурмир ам вилелай.

Марфар къурдай макьамар ква гьавадик,
Тан кьурурдай тIул ква вилин накъвадик
Аквадай туш, дувул гала накьвадик
Кьуразвай тар чир жеда ваз хилелай.

Инсан ава-бахтлудини, бахтсузди,
Захадини, багьадини, ужузди.
Хахадини, уьткемдини, ажузди,
Миллионар къвез фейид я чилелай.

ЧIехи дуьня,
ахъая на чIуру чин

Зи багъдавай, бегьердавай тарари,
Икрамзава чеб акъатай макандиз.
КIвални маса гуда усал ксари,
Игит касди чан къурбандда Ватандиз.

Къе илгьамдиз атанавай зи рикIе
Жегъидач квез пехирдикай са тике.
Ихтибардив ацанавай зи рикIе,
Чка амач шакунизни гимандиз.

Вуч хъсан тир вилера къир хьанайтIа,
Зи атун хьиз, хъифинни сир хьанайтIа.
Чи яйлахриз къведачир, чир хьанайтIа,
Вич гуьлледиз туш жедайди жейрандиз.

Яб акалназ, кьуьд жеда куь гатарни,
Рагъул жеда лап чарчардин ятарни.
Биши жеда, яб гумир, куь япарни,
Зи гьиссерин сузадиз, йикь-шувандиз.

Зун хъутIева, герекзамач нинияр,
ИчIи хьанва зи суваррин синияр.
ТIурфанри кьил кукIварнавай гимияр,
Эхир элкъвез хквервал я лимандиз.

Вуч лагьана Ракъинал за кьада кьин?
КичIе я заз, хатадилай хада кьин.
ЧIехи дуьня, ахъая на чIуру чин,
Са вад юкьуз илифнавай мугьмандиз.
Шагьмардан

Зулун юкъуз булахдал

Зулун юкъуз атана вун лезги руш,
Чи булахдал кьелечI къуьнел квар алаз,
Куьлуьз-куьлуьз вегьиз камар рикIиз хуш,
Яргъи кифер юзазавай дамах гваз!

Ви кIвачерин гелерин ван атайла,
Булахдин ци хуш аваз хьиз кьатIана.
А кIвачери кьецIил къванер гатайла,
Са легьзеда шуршурдин ван атIана!

Хьанай хьи заз яд акъвазна мурк хьана,
Вичин винел ви суьрет таз алахъна,
Ракъинин экв це акьуна нур гана,
Гъилин къеняй алмаздин зар авахьна!

Валлагь зул туш, гатфар я къе гуьлуьшан
Ви вилери ятара нур ацIурна,
Уяхарна тIебиатни перишан-
Зулун пешни таза цуьк хьиз юзурна!

Са мелгьем я кварцин къене авайди,
Кайи рикIин ашкъидин цIай туьхъуьрдай!
Бахтавар я гуьзел руш, вун жагъайди,
Хъфена вуна булах туна суьгьуьрда!

Зи чанда цIай ава

Зи чанда цIай ава даима кузвай,
Туьхъуьнар тахьанвай океанривай!
Зи тандал хер ала гьей иви гузвай,
Сагъариз тахьанвай виш йисаривай!

Секинар хъжезмач рикIин ягъунар,
Ритмаяр къачунва «Лезгинкадикай».
КIвачери дегишиз вичин экъуьнар,
Зверзава регъуь жез садаз садакай.

Хайи чил зи тан я, диге балайриз,
Лайлаяр хьанва заз гарун ванцикай.
Шириндиз ксуда фена ахвариз
Хъуьцуьган авуна адан кьванцикай.

Экуьнахъ Каспидлай рагъ экъечIдамаз
ГьикI хьана кан тежен и диде ватан!
Нянихъди Шагьдагъда рагъ экIидимаз
Хуш тушни гьай гузвай кани ярдин ван!

Тарихдин гелера чна куькIуьрай
ЦIаярлай алахьиз гумар амазма.
Хулара руьхъедал чна туькIуьрай
Бахтавар йикъарин «тумар» къе цазва!

Хциз

Зулун югъ хьиз чин цуру яз килигиз,
Вуч хьана ваз, лагь бубадиз, чан зи хва?
Перишанвал кутугзавач лезгидиз,
Зи уьмуьрдин мана-метлеб, хан зи хва!

ТIебиатдин чIавар дегиш жедайд я,
Кьуьд ятIан къе, мадни гатфар къведайд я,
Дердер, гъамар валай яргъаз фидайд я,
Хъсанвилив атурай ви ван, зи хва!

Муьшкуьрвияр са гафинал тIарам я,
Табни нагьахъ крар абруз гьарам я,
Къамат авай гьар игит хва са «чам» я,
Ваз пIир хьурай чи ватандин къван, зи хва!

Жув цуьк жемир, ада атир ваз гурай,
Вун акурла гуьзелри ваз наз гурай,
ЦIайлапанди вичин къуват ваз гурай,
Ракь хьиз кIеви мегъуьн таран тан, зи хва!

Жуван жуввал рикIелай на алудмир,
Буш гафарив михьи кьил на галудмир,
Илим чира, адакай кьил къакъудмир,
Чир жеда ваз дугъридни яман, зи хва!

Рагъ акIана чIулав цифер атайтIа,
Чарада чи рекьер-хвалар атIайтIа,
Чи дидейрин вилерал нагъв хтайтIа,
Гумир кIусни душмандиз аман, зи хва!

Чи бубайри хвена чил чаз аманат,
Ийиз тамир чарабурув ягьанат,
Хайи диге хуьх вунани саламат,
Гила вид я женгерин заман, зи хва!
Дакан я заз зул

Дакан я заз зулун йикъар, дакан я,
Кьуьзуь жезва тIебиатни инсан хьиз.
Дакан я заз зулун йикъар, дакан я,
ЧIулав цифер пехъи жезва душман хьиз.

Хъпи хьана зурзазава пешерни,
Са ажаиб фул къвезава чи чандиз,
Секин хьанва гургурзавай селлерни,
Гуьзел гатфар мус хкведа ватандиз?

ЦIийи кIурукI-тIебиатдин жегьилвал
Тухъуьнзавай цIайни экв заз дакан я!
Зулун йикъар-тIебиатдин сефилвал
Ашкъ ргазвай рикIиз гатфар хъсан я!

Дурнайрин куьч яргъи жезва датIана,
Са легьзеда хиял цавуз акъатиз,
Чилин винел уьмуьрдин чIил атIана
Канда зазни а дестедик акатиз.

Ракъинин нур са геренда хъфизва
Чилик чими нефес акат тавунмаз.
Демер, мелер яргъал физвач, чкIизва,
Вилик иер рушар акат тавунмаз.

Бул бегьерар зулун йикъан гьунар туш,
Гатфарини гату чIугай нахиш я.
Ярдин тариф ийин садран гунагь туш,
КIурукIзавай канивилин алхиш я.

Зулун юкъуз даим патав амукьдай
Гьар са касдиз иер са цуьк жагъурай!
Канивал хьуй цIай рикIерик кумукьдай,
Куь уьмуьрда, бахтуна зул тахьурай!

Вичи вич чаз гагь гатфар хьиз къалуриз,
Пакаман югъ хътIуьн югъ хьиз яман я.
Са сегьнедал агъзур макьам акъудиз,
Дакан я заз зулун йикъар, дакан я.

Уьмуьрдин зул

Я чан аллагь, гьикьван вахт я яр такваз,
Зулун юкъуз уьмуьрдиз зул атана.
РикI пад жезва гегьенш дуьня дар акваз,
ТIурфан хьана марфадин кул атана.
Яраб гатфар хкведач жал мад сефер?
Вучиз зулуз ихьтин кIвалах хьана заз?
Цуру ийиз канибурун шад кефер
Душманчивал ава зулун захъ галаз.

Хабар авач дурнайрин куьч хъфизвай,
Къекъифнавай зи ашкъидин гьалдикай.
Гагь къайи жез, гагьни къизгъин ифизвай
Зи чандавай бизардикай, тIалдикай.

ДакIардай зун килигзавай тарариз,
Перишанвал гьаким хьанва гьар патаз,
Тек са гару вагьшида хьиз гьарайиз
Закай хабар кьазва, ада рак гатаз.

Ашкъидин нур тухъунзавай эквер хьиз,
Амукьзавач бедендиз фул атанва.
Шуьткьвенава зи мурадар цуьквер хьиз
Зулун юкъуз уьмуьрдиз зул атанва.

Каспи гьуьлуьн къерехда

Гатун юкъуз Каспи гьуьлуьн къерехда,
Са таватди килигнай заз наз галаз.
АкI хьанай заз адан ялав за эхда,
Чидачир хьи, амукьда зун рикI цIраз!

Ингье, йикъар алатна зул атана,
А гуьзелдин вилер рикIе цIай хьана,
Зун бейхабар гьуьлуьн кьерез хтана,
Я чан аллагь, зун Керемаз тай хьана.

Сад лагьана хъпи хьана лепеяр,
Гуьлуьн ятар къизил нурдив ацIана!
Лап яргъарай хъуьтягь хьайла «тепеяр»
Килигзавай а таватди датIана!

Чидач, и кар зулу гузвай дамах ян,
Чандин къене перишанвал ацIанвай?
ТахьайтIа хьи, зи ашкъидиз даях ян,
Зулун къизил рангарилай атанвай?

Яд атана кIвачерив кьван, хъфена,
Са хъпи пеш амукьна тек къумадал,
Зулун пешни а гуьзел хьиз хъуьрена,
Туьхъуьрна «цIай», амукьна зун «гумадал».
Бести НИФТИЕВА

***

Вуч кас ятIа чиз, я течиз,
Са лезгиди са лезгидиз,
Са ягьанат аянарна,
Ихьтин жузун баянарна:
КIвализ мугьман атун кумаз,
Ам вуж ятIа чир тавунмаз,
Вучиз вуна туквада гьер,
Вун хуьруьн бег яни мегер?
Жаваб гана касди касдиз
И гаф фадлай мецеллай хьиз:
Дердер гъидай дуьнья я им,
Кьене фидай дуьнья я им;
Ви вар, девлет низ герек я,
Гурда са кап фу гурай чаз;
Къизил авай итимар ваъ,
Къизил хьтин итимар я
Лугьурай Чаз!…

Келентаррин Келентар

***

Лезгин лезгина как-то раз,
Спросил с упрёком без прикрас.
Хоть толком он его не знал ,
Но тем не менее сказал:
Когда приходит гость домой,
Ты не узнав, кто он такой,
Зачем устраиваешь пир,
Ведь ты не бек и не эмир ?
Другой в ответ ему тогда
Промолвил истины слова:
Печален этот мир, поверь,
Мы все уйдём за эту «дверь»;
С собой богатства нам не взять,
Не лучше ль ломоть хлеба дать.
И скажут пусть о нас в молве:
Не в золоте он жил весь век ,
А » золотой» был человек!

Къвана чарчел
мадни цIарар

Йифенкьулар. Секин бере.
Ахваралла шегьер вири.
Кьарай атIай са шаирди
Кхьизва мад шиир, кьиса…

РикIи къализ, ргаз иви,
Руьгь хкаж жез, рикIни цIивин…
…Къвазва чарчел цIийи цIарар,
Шиир жезва гудай цIарцIар…

Вакъиф Гьажиагаев

И снова
льются строки

Вот полночь , тишина кругом.
Охвачен город тихим сном.
Но лишь поэт не спит в ночи,
Стих пишет, не шумите вы.

Волнует сердце,кровь кипит
И дух вскипает и бурлит.
И вот уж льётся мысль в строках,
Чтобы потом блистать в стихах.
                                                                             

Гьич садрани
атаначни?

Зун элкъведай гьикI ви кьилел,
Лекь Шагьдал элкъведай хьиз.
Тек вун кандай заз и чилел,
Са масади герек тийиз…

Ви вилера вил акьурла,
Жедай дуьня гайиди хьиз .
Экуь къамат, чин такурла,
Рагъ алай югъ къайиди хьиз.

За гекъигдай вун гъетерив —
Ви экв амма багьа тир заз,
Гагьни дагъдин шад къветерив,-
Кандай хьи ви наздив къугъваз.

Вун идеал тир зи рикIе,
Гьикьван чIав яз туькIуьрнавай ,
Зи уьмуьрдин мичIи рекье,
Са чирагъ хьиз кIуькIурнавай.

Геж ятIани гун са суал :
Бес вуна им кьатIаначни?
Ашкъидикай рикIиз хиял
Гьич садрани атаначни?

Билал Адилов

Неужто это
ты не поняла?

Ах, как бы я кружился над тобой,
Словно орёл над пиками Шахдага.
И счастлив был бы лишь с тобой одной,
Другой на этом свете мне не надо.

Когда глядели мы глаза в глаза,
Казалось мне, мир весь в моих руках.
Стекала ль по твоей щеке слеза,
День ясный вдруг менялся на глазах.

Я в небо, к звёздам привознёс тебя,
Но твой лишь свет был дорог для меня
И как в горах играет бликами заря,
Твоим капризам потакал бы я.

Ты для меня была, тот идеал,
Который в своём сердце я создал
И в трудный час, когда беду познал,
Путь освещала мне , чтоб не упал.

Пусть поздно, но тебя спрошу я вновь,
Неужто это ты не поняла ?
Быть может, то к тебе была любовь,
Такая мысль ни разу не пришла ?

ЗИ КЬУЛАН ВАЦI

Зи Кьулан вацI, даканни я канни заз,
Халкь кьве патал паяди заз гьикI кан хьуй?
Гьа кьве падни рикI я, кьведни чан я заз,
Лагь, зи рикIни зи чан заз куьз дакан хьуй?

«Даканда вун», — лугьузвай туш рикIяй за.
Эх тахьайла дерт я винел акъатдай.
Гила часпар физватIани рекьяй чи,
Са вахт жеда патар садав ахгатдай.

Чара жер туш халкь ятарвай, вацIарвай,
Акъуд женни мефтI кьилевай инсандин.
РикI мурадрив, чан къастарив ацIанвай,
Са мез авай, са чIал авай хизандин.

Зи Кьулан вацI, чи Шагьдамар, дамах зи,
Вун чи кьисмет, вун чи муьгьуьр, виждан я.
Заз канзава вун хьана къе чIалахъ зи,
Кьве патани авайбур сагъ, са чан я.

Асеф МЕГЬМАН

Самур мой

Люблю тебя Самур и ненавижу.
Ты делишь мой народ, за что ж любить?
Они мне заменяют жизнь и душу,
Скажи мне ты, как их не полюбить?

Не сердцем говорю, что » ненавижу»,
Так боль наружу вырвалась моя.
Граница нам теперь ты, но я вижу,
Наступит час, сойдутся берега .

Не смогут разделить нас реки и моря,
Ведь невозможно разума народ лишить.
Мечтой и замыслов полны наши сердца,
Один язык у нас, одной семьёй нам жить.

Самур мой, артерия, городость моя,
Ты наша совесть ,что свыше дана.
Хочу, чтоб поверил ты мне не зря,
Что стороны обе для нас — жизнь одна!

ИЕР Я ЛАГЬ

Иер туштатIан, иер я лагь заз вуна,
Цуьк ахъайна Яран са руш жеда зун.
Вун рушарин суна я лагь, заз суна,
Ви уьмуьрдал бахт яз аруш жеда зун.

Вун зи Варз я, зи Рагъ я лагь, азизди,
За рикI гъед хьиз ви рекъера куькIуьрда.
Яргъируш яз туькIуьрна тагъ, азизди,
Ирид жуьре муькъвера вун экъуьрда.

Скажи, я красивая

Пусть не так, ты скажи, я красивая.
Я цветком распущусь, словно лилия.
Назови средь всех, милой красавицей,
Закружу над тобой, счастливой птицей.
Ты скажи мне » Солнце моё «, «Луна моя»!
Путеводной звездой стану я для тебя.
Над тобой, разноцветной раскинусь дугой,
Яркой радугой, мир украшу я твой.

 

Римма Гьажимурадова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *