Əşrəf Balamətov

0524 oktyabr 2014-cü ildə “Alam” jurnalı redaksiyasının fəxri üzvü Azərbaycan Elmlər Akademiyası Enerqetika Elmi-Tədqiqat İnstitutunun Elmi işçisi, Bəynəlxalq EKO Energetika Akademiyasının Akademiki, akademik Yusif Məmmədəliyev medalının sahibi, 240-dan artıq elmi əsər və 5 monoqrafiyanın müəllifi, texnika elmləri doktoru, professor Əşrəf Balametov Rusiya Federasiyasının Elektrotexnika Elmləri Akademiyasının həqiqi üzvü seçilmişdir.

“Alam” jurnalı kollektivi onu təbrik edir və daha yüksək uğurlar arzulayır!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *