Гафэлкъуьрунар

Адил Къайибханов
Вилин накъвар туракь хъуьхъвел иер я,
Кани гафар, верцIи мецел иер я.
Ашкъидин дад, михьи рикIел иер я,
Рази я зун и йикъалай, шукурда!

 

Юсиф Халилов
Гьар аялди са чIал кьуна дидедин,
ЧIаларикай маниярни туькIуьрда.
Кьегьал касди таъсиб хуьда дигедин.
-Вине кьада за адан тIвар, шукурда.

 

Адил Къайибханов
Яд къайи яз, цав вили яз хъсан я.
КIвал экуь яз, рикI чими яз хъсан я.
Руьгь чIехи яз, чIал михьи яз хъсан я,
Лугьуз жезва, жув жувалай, шукурда!

 

Юсиф Халилов
Рагъ сад ятIан, чим акьуддач виридаз,
МичIи рикIе илимди экв куькIуьрда.
Куьз герек я, илим, акьул кьеридаз,
Гьа авайдал рази хьайтIа, шукурда.

 

Адил Къайибханов
Чи дагълариз вичин кьакьан кIукI ава,
Ахъа тахьай цуькведиз кIурукI ава,
Зи рикIе са, лекьрен балад муг ава,
Жедач вилик са шеъ, фалай, шукурда.

 

Юсиф Халилов
Чатухъанди ифирнавай гьуьлдан хьиз,
Гафарни гьакI кани патахъ къекъуьрда.
Гьар юкъуз кIаш акьазавай зулдан хьиз,
Кьиле кIашар акьуртIани, шукурда.

 

Гуьлжагьан Мисриханова
Чатухъанар аматIа яраб хуьре,
Ракь гатадай, кIаш кьуна, эрчIи гъиле
Маса крар гьатнава гила кьиле
А йикъаркай и югъ хьуниз шукурда.

 

Адил Къайибханов
Акалайла,заз цаварин ван къведа
Акван патал,гьикьван бес вил экъуьрда?
Килигайла,Юсиф,Гюльжагьан къведа
Ягъаз хьайтIа са гъилиз гъил, шукурда!

 

Гуьлжагьан Мисриханова
Вичихъ метлеб авай гьар са гафуни
Чи арайра, чIехи муькъвер туькIуьрда.
Зегьле тухуз, къимет квачир рахуни
Гьуьжетдай кас къвалав хьуниз шукурда.

 

Юсиф Халилов
Чатухъанди ифирнавай гьуьлдан хьиз
Гафарни гьакI, кани патахъ къекъуьрда
Гьар юкъуз кIаш акьазавай зулдан хьиз
Кьиле кIашар акьуртIани, шукурда.

 

Юсиф Халилов
ЧIехи буба Сулейманан гафар я:
«Жунгав тIимил, кал гзаф я нехирда»
Ибур вири и дуьнчядин крар я
Муькуь дуьня кьисмет тахьуй, шукурда!

 

Адил Къайибханов
И дуьняда шумуд йисар хьайтIани
Гьаниз фида гьар са инсан эхирда!
Сад кесиб яз, садаз дуьня гайтIани
Са фахъ цIигел тахьатIа чун, шукурда.

 

Гуьлжагьан Мисриханова
Хъсан кар я, са-садаз чан-рикI ийин.
Хуш гафуни инсан твада суьгьуьрда.
Уьмуьр бахт я, бахт тахьайтIа гьикI ийин?
Чара аван, мад гьадазни шукурда.

Адил Къайибханов
ТIар хьанавай руьгьди са шеъ кьатIудач,
РикI хайит!ан, къелемдин кIуф ифирда.
Гьисс тийидай хам хенжерди атIудач,
Канвай рикIиз гайитIа уф, шукурда.

 

Юсиф Халилов
Лугьузавай гафар верцIи хьун патал,
Вирт алахна, тIурунални хуькуьрда.
«ТуькIуьрда» гаф мад тикрар тахьун патал,
Фагьум гана кхьизва за, шукурда.

 

Гуьлжагьан Мисриханова
Пис кIвалах туш сада-садав гъил вугун,
Гзаф, акваз кан хьайитIа аквада.
Мумкинни я ватанэгьлияр акун
Сагърай лугьуз дидед чIалал шукурда…

 

Юсиф Халилов
Кесиб касди яц тухвайдалай кьулухъ,
Тар вегьена ракIарарни кIевирда.
Тумар вегьиз цан цадай чIавуз зулухъ
Туьрездик вич кутуртIани, шукурда..

 

Адил Къайибханов
И Дуьнядин мус эхират хьайитIан,
Кесиб,авам амукьда гьар девирда.
Нефс ацIудач,садаз гьикьван гайитIан
Садбуруни Адила хьиз, шукурда.

Юсиф Халилов
Аламатдин къуват ава гьадазни:
-Марфади чил, накъвади вил куьцIуьрда.
Вилин накъвар такурай гьич садазни,
Дуьня вири саламат хьуй, шукурда.

 

Юсиф Халилов
Фикирзава, сиве-сивди ацIанвай,
Зарафатрин чанта гьинал ичIирда?
Гафарилай тапарривди кьацIанвай,
Хуш зарафат лап хъсан я, шукурда.

 

Адил Къайибханов
ГьикI жеда хьи, зун КцIариз хтана.
ИлифайтIа чун Эйвазаз Чпирдал.
Ярар дустар вири санал атана,
ТIуьнар, хъунар тахьайтIан, за шукурда.

Эйваз Гуьлалийрин
Лезет жеда вун КцIариз хтайтIа,
«Нивадаваз” Чпирални атайтIа.
Дустар галаз куьне чи вар гатайтIа,
За цавариз, гъил винизна шукурда.

 

Эйваз Гуьлалийрин
Юсиф тха, цIийи шиир туькIуьра,
Гафунин цIай, чи рикIера куькIуьра.
Зарафатдин чанта чинал ичIира,
И гьунардиз, зил винизна шукурда.
За цавариз гъил винизна шукурда.

Юсиф Халилов
Чи чилерал зурзалагар тахьурай,
Ада кIвалер, муькъверни кваз уьцIуьрда.
Эхиратдин югъ вилериз такурай.
Шукур ая, зан шукурда, шукурда.

 

Султанмурад Гюльметов
Папа афарар ийидайла акуна,
Эхиз хьанач пара тIуьна дакIуна.
Пулни авач къачудайвал банкуна
«Мезим» гъиле гьатайтIа за шукурда.

 

Адил Къайибханов
Эхиратдин мичIи кIвале къваз жедач,
Зи рикI цIай я мичIи рикIер экуьрда.
Завай, вавай фана дуьня къаз жедач,
И дуьняда саламат я шукурда!

 

Гуьлжагьан Мисриханова
Мукьвал жезва яран сувар,
ТIебиатдал чан къвезава.
Чин умудрик кутаз лувар,
Гатфар чаз мугьман жезава.

 

Юсиф Халилов
Гьазуриз яцарни гъелер,
Гъиликиз туьрезар, перер,
Къайгъудик квай гьар са лежбер.
Лугьуз, йис кIубан къвезава.

 

Рапия Къарибова
Гзаф тIеъамар чи миллетдиз,
Хьуй гатфарин ярахъ галаз.
Неда чна, хъвада чна,
РикIиз хуш дустар къвезава.

 

Гуьлжагьан Мисриханова
Яраз яру жеда рагъни,
Михьи жеда, цавун тагъни.
Къацу жеда Шалбуз дагъни,
Билбилрин хуш ван къвезава.

 

Юсиф Халилов
ХъуьтIуь мадни вичин гьунар
Къалурзама къвазва къвалар.
Гатаз цуькведавай тарар
Са алачарпан къвезава.

 

Рапия Къарибова
Чарадан сал, къванцикай цал.
Хкаж хьанва тар пIинидин.
ХупIиз хъвазва яд тIилидин,
ТIебиатдал чан къвезава.

 

Гуьлжагьан Мисриханова
Акъудда, гьар гьенел шемер.
Шад жеда халкь, вири эллер.
КуькIуьриз кIвалера эквер,
ЧIехи гъуц АЛПАН къвезава.

 

Намик Фарзалиев
Ша чун фин шиирдин кимел,
Мад килигин, кIватIиз эчIел.
Юсиф маллим алаз кIвенкIел,
Шаир Гюльжагьан къвезава.

 

Гуьлжагьан Мисриханова
Кьуьлер ийиз элкъведа цIал.
Илигда, лезги манийрал.
Звал гъизавай, чин ивийрал
Цуькверин девран къвезава.

 

Султанмурад Гуьлметов
Гьар емишда жедай туш квак,
Гьар рикIизни ава са рак.
Къавурмани бугъламад як,
Авай са къажгъан къвезава.

 

Гуьлжагьан Мисриханова
КуькIуьрайла яран цIаяр,
Амукьдач мад хъуьтIуьн къаяр.
Чи чилерал, пайиз бахтар,
ТIарлацни-Арчан къвезава.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *