Манийралди, гафаралди…


Рашид Бейбутован тIварунихъ галай Гьукуматдин Манийрин Театрда «Алам» лезги културадин журналди «Марвар» лезги литературадин кIватIалдихъ галаз санал туькIуьрнавай «Манийралди, гафаралди…» тIвар алай лезги литература ва музыкадин няни кьиле фена. Няниз чи популяр манидарар чпин цIийи манияр, чи тIвар-ван авай зариярни цIийи шиирар гваз мугьман тир.

Няни чи играми профессор, илимрин доктор, са шумуд уьлкведин илимрин академиядин академик Камал Абдуллаева ахъайна. Ахпа Бажиханум Исаевади вичин къезелар, Вакъиф Муьшкуьрвиди, Римма Гаджимурадовади, Зерифе Кьасумовади чпин цIийи шиирар кIелна. Аудитория галуд тийин паталди «2012 йисан манидар» тIвар къачур Магьира Шириновади гафар Бажиханум Исаевадин, мелодия вичин тир «Перизада» ва гафар Вакъиф Муьшкуьрвидин «Хьиларин хуьр» манияр лагьана. Залда ацукьнавай са гъвечIи рушавай манидин аваздал секин  акъвазиз хьаначир, сценадиз акъатна са кьуьлерни авуна.
Литература тарифдив ваъ, критикадив вилик фида. Гьавиляй гаф чи играми литературадин кьечIераг Зиядхан Мурад- хановаз гана. Ада алатай ва алай девирдин лезги литературадикай, шаиррикай вичин фикирар лагьана. Ахпа гаф мадни манидарриз гана. Сценадиз «2012 йисан манидар» тIвар къачур, Дагъустандай хсуси яз «Алам» дин эверуналди атанвай Руслан Пирвердиев акъатна. Аудиториядин тIалабуналди манидарди акапеллони лагьана.
Поэзиядин нян шаир Гуьлалийрин Эйваза давамарна. Ада хуралай, вичиз хас пафосдив лагьай шиирри залда авайбурун рикIера экв, цIай ктуна.
«Алам» кIелдайбуруз хьсан чидай Бести Нифтиевадин Келентер Келентерли, Вакъиф Муьшкуьрви, Римма Гаджимурадова, Билал Адилован шииррин урус чIалаз таржумаярни аудиториядиз гзаф хуш хьана.
Сад лагьана сценадин къулухъай чуьнгуьрдин ван атана. И ванцикай чи халкьдин рикIиз кани тир «Шагьзада» мани хьана ва сценадиз аудиториядин капаралди Дагъустандай атанавай Ашукь Шемшир акъатна. Ашукьди «Шагьзада», «Кани яр» манияр лагьана, и манийрин тарихдикай, алатай ва алай девирдин лезги ашукьрикай верцIи ихтилатар авуна. Руслан Шейдаева мярекатда чи арада авачир шаираркайни гафна. Муьзеффер Меликмамедов, Келентер Келентерли, Билал Адилован, залда аудиториядин арада авай Шерафет Дагъустанвидин шиирар кIелна. Доцент Эдгьем Шихмурадова лезги поэзиядикай вичин фикирар лагьана, Асеф Мегьманан, Алиму- рад Шагьдагъвидин шиирар кIелна. Азербайжанви шаир Муьбариз Мегьсимогълуди  Келентер Келентерлидин туькIурунрикай, чпин дуствиликай рахана, шаирдин са шумуд шиирни кIелна.
Йиф сюрпризар галачизни хьанач. Залдай Тамам тIвар алай са гъвечIи руша, шаир Вакъиф Муьшкуьрвидин хтулди, Руслан Шейдаевавай вичиз бубади туькIуьрай шиир кIелдай мажал гун тIалабна. Аялдин шиирди аудиториядин рикIериз рехъ жагъурна. Мярекатдиз са кьдар сатира гваз акъатайди ясабви стомотолог, поэ­зиядин чIехи хиридар Къудрат Мегьдиев хьана. Духтурди хуралай лагьай Кьилегь Къудратан, Магьсим Магьсимован, Къагьриман Якъубо- ван шиирри, ахъаяй кьисайри межлисдиз мадни гурвал гана.
«РикIин гаф» лезги литературадин кIватIалдилай кьулухъ кьиле фейи сад лагьай ихьтин мярекат виридаз паракьван хуш хьана. Лезги зарияр халкьдиз чирдай ихьтин мярекатар къвердавай пара хьурай!

Анар Уьнуьгъви

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *