Geylani Minhac oğlu Pənahov

 Geylani Minhac oğlu Pənahov 1954-cü ilin 25 avqustunda  Əniğ kəndində anadan olmuşdur. 1971-ci ildə Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutuna (indiki ADNA) girmiş və 1976-cı ildə həmin institutun Neft və Mədən fakultəsini dağ mühəndisi ixti­sasını almaqla başa çatdır­mışdır. 5 elmi qrant layihəsinə və bir çox təsərrüfat hesablı mü­qa­vilələrə rəhbərlik et­mişdir. Üç aspirantın namizədlik disserta­siyasını müdafiə et­miş­dir. 1996-2002-ci illər ərzində ADNA «Neftin-qazın nəqli və saxlanması» və «Neft yataqlarının işlənməsi və istismarı» kafedralarında professor vəzifəsində, bir sıra fənlərdən mühazirələr oxumuşdur. 20 iyul 1999-cu ildən Rusiya Federasiyasında İxtiralar üzrə Akademiyanın və 2003-cü ilin martından Rusiya Təbiət Elmləri Akademiyasının həqiqi xarici üzvü seçilmişdir.  RTEA-nın V.İ.Vernadski adına fəxri gümüş medalı ilə və AMEA-nın Rəyasət Heyətinin Fəxri Fərmanı ilə təltif olunmuşdur. 30 iyun 2014-cü ildə AMEA-nın seçkiləri ilə əlaqədar keçirilən müsabiqədə gizli səsvermə ilə mexanika ixtisası üzrə Akademiyanın müxbir üzvü seçilmişdir.

Hər iki alimi təbrik edir və daha böyük uğurlar arzulayırıq!

“ALAM”

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *