Гьапутрин зари

Джаhан Шаhадых

ЗƏ НƏВƏ
 
Ахурəгhəр дəнə губзиржи
Ижинə хəб – ижин зумежи
Əбцинжи чай ху илежи
Дəрсими ухурер зə нəв
 
Зə нəвə йер мəрдимазар
Учувəр ирəн дəбу азар
həр выз чигъ(ğ)рейин дохтур жу хун
Духтурун угувəр хəйжəбизар.
 
КIилже сунтə елценəдəр
Угунə шинйезынə къиш хəрəдəр
Əныр китабəр ухрe həлə
Bйире угур чахəр – пəхəр.
 
Уге дейвер угуз кишери
Əтрегьеле  əци ишери
Уге кар дараже əстичəлə
Бадəйхун ерхи ъашəри.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *