Ictimai fəallığına görə prezident təqaüdü

Azərbaycan Respublika­sı­nın Prezidenti İlham Əliyevin sərən­camı ilə Azərbaycan Respubli­kasının ictimai-siya­si həyatında fəal iştira­kına görə həmyerlimiz Şair Nəc­məddin oğlu Həsənova Azər­baycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdü veril­mişdir. 1990-1998-ci illər ərzində Şair Həsənov Azər­baycan Respublikasının tikinti materialları sənayesi naziri, 1999-2001-ci illərdə Azərbaycan Res­pub­likası Mənzil-Kommunal Tə­sər­rüfatı Komitəsinin sədri, 2001-ci ildən 2006-cı ilə kimi Azərbaycan Respublikasının Tikinti və Arxitektura Komitəsinin sədri vəzifələrində işləmişdir. Respublika tikinti kompleksinin inkişafındakı xidmətlərinə görə Şair Həsənov 1982-ci ildə «Şərəf nişanı», 1986-cı ildə «Qırmızı Əmək Bayrağı» ordenləri ilə təltif olunmuşdur. O, 1982-ci ildə «Azərbaycan SSR-in Əməkdar mühəndisi» fəxri adına layiq görülmüşdür. Şair Həsənov 2006-cı ildən «Samur» Ləzgi Milli Mərkəzi İdarə heyətinin sədri vəzifəsində çalışır. El ağsaqqalını təbrik edir, ona uzun ömür, cansağlığı və müvəffəqiyyətlər arzulayırıq.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.